Lỗ luồn dây điện trên mặt bàn

48.000₫
Nhà sản xuất
Mã sản phẩm